Hur mycket sparar du genom att byta blandare?

Använd vår sparkalkylator så får du besked direkt. Ju mindre energiåtgång, desto lägre räkningar för vatten och el.

Typer av blandare

Ange de blandare du har idag och vilka du tänker byta till.

Blandare idag

Blandare efter

Liten förklaring av de olika blandarna

Utgifter

Skriv in dina kostnader för vatten och energi idag. Ange också vilken temperatur ditt vatten har.

Vatten- och energikostnad

  • kr/1000 l
  • kr/kWh

Temperatur

  • °C
  • °C

Så här får du fram energikostnaden/kWh

Addera alla rörliga kostnader på elräkningen/-arna. Dela summan med antal förbrukade kWh. Resultatet brukar i de flesta fall ligga på 1 kr/kWh (kan variera med plus/minus 20 öre).

Inkommande kallvatten ca 8-12°c. Inkommande varmvatten ca 55-60°c

Din besparing per år: X kr

Eller: X procent (gäller för X hushåll)

Blandare idag / år

Tvättställ SEK X
Kök SEK X
Dusch SEK X
Totalt SEK X

Blandare efter / år

Tvättställ SEK X
Kök SEK X
Dusch SEK X
Totalt SEK X

Underlag för beräkningen →